vận chuyển quốc tế

VẬN CHUYỂN QUẦN ÁO TỪ VIỆT NAM SANG ẤN ĐỘ

VẬN CHUYỂN QUẦN ÁO TỪ VIỆT NAM SANG ẤN ĐỘ Ấn Độ là một quốc gia rộng lớn và đa dạng với tầng lớp trung lưu đang phát triển có nhu cầu ngày càng tăng đối với quần áo chất lượng cao. Ngành công nghiệp quần áo ở Ấn Độ là một trong những ngành […]

Vận chuyển thực phẩm khô từ Việt Nam đến Hàn Quốc

Vận chuyển thực phẩm khô từ Việt Nam đến Hàn Quốc Thực phẩm là nguồn cung cấp dinh dưỡng quan trọng mỗi ngày cho cơ thể. Khi bảo quản thực phầm cũng cần phải đảm bảo được về mặt dinh dưỡng. Có rất nhiều cách bảo quản khác nhau và làm khô là một trong […]

Những thay đổi mới của Incoterms 2020 hiện nay

Incoterms 2020

Những thay đổi mới của Incoterms 2020 hiện nay Điều kiện Thương mại Quốc tế 2020 – gọi tắt là Incoterms 2020 do phòng Thương mại Quốc tế (International Chamber of Commerce – ICC) soạn thảo và sửa đổi. Ngoài những thay đổi về các điều kiện thương mại quốc tế, trong Incoterms 2020 còn […]