vận chuyển thanh long

Vận chuyển thanh long từ Bình Thuận đi các tỉnh Việt Nam

Vận chuyển thanh long từ Bình Thuận đi các tỉnh Việt Nam Thanh long là một loại trái đặc sản của tỉnh Bình Thuận. Cây thanh long là cây ăn trái thuộc họ xương rồng, có nguồn gốc ở vùng sa mạc thuộc Mexico và Columbia. Thuộc nhóm cây nhiệt đới khô Nó còn đóng […]