vận tải hàng không

Vân tải hàng không đến sân bay quốc tế Sardar Vallabhbhai Patel  Sân bay quốc tế Sardar Vallabhbhai Patel. Từ năm 2015 đến nay, Ấn Độ đã dẫn trước Brazil, Anh, Nga, Italy và Pháp về Tổng sản phẩm quốc nội (GDP). Ấn Độ là nền kinh tế lớn thứ 5 thế giới tính theo […]